Slide 1
Sondaj Mühendisliği

Sondaj mühendisliği veya sondaj mühendisi, petrol mühendisliğinin bir alt kolu ve türüdür. Prosedür olarak sondaj mühendisleri, sondaj kuyularının tasarımını mümkün olduğunca güvenli ve ekonomik şekilde uygulamakla görevlidirler. Bu personel jeologlar ve diğer teknik uzmanların yanı sıra sondaj müteahhitleri ve hizmet yükleniciler ile yakın ve uyumlu bir şekilde çalışmak zorundadırlar. Sondaj mühendisleri ayrıca personelin sağlığını ve güvenliğini korumanın yanı sıra çevreyi de koruyacak, maliyetleri en düşük seviyede tutacak tedbirleri almaktan da sorumludur.

Bir petrol veya doğal gaz kuyusu sondajı için mülkün kirası, aranan rezervlerin tahmini değeri, jeolojik araştırma maliyetleri, açılacak kuyunun planlanması, gerekli derinliğe ulaşmak için kurulacak düzen ile ekipmanların hesaplanması ve maliyetlerin doğru tahmin edilmesi büyük önem taşır. Sondaj mühendisleri bu aşamalardan sorumludur. Ayrıca şu sorumlulukları da bulunmaktadır.

> Patlamanın (sıvının kontrolsüz salımı) önlenebilmesi için kuyu programlamanın (örneğin gövde boyutları ve ayar derinliği) yeterli değerlendirme ile yapılması.
> Sondaj sıvılarının programlanması, doğrultma sondajlarının planlanması, kullanılacak maktap dizesi ve matkap uçlarının programlanması, çimentolama ve kaza dizelerinin tasarımına katkıda bulunmak ve diğer planların tasarlanması.
> Sondaj işleminde kullanılacak ekipman, malzemeleri değerlendirerek, bunlara dair notların oluşturulması.
Sondaj işlemi esnasında teknik destek ve denetimin sağlanması.
> Maliyet tahminleri ve analizlerinin yapılması.
> Satıcılar ile yapılan sözleşmelerin geliştirilmesi.
> Sondaj mühendisleri genellikle petrol mühendisleri arasından seçilmekte ve bu personel tercih edilmektedir. Ancak diğer disiplin mühendisleri de (örneğin makine veya jeoloji mühendisleri gibi) sonradan petrol şirketi tarafından eğitime tabi tutularak bu alanda kullanılabilirler.

Slide 1
ADRES
Merkez Ofis : Ostim Osb Mahallesi 1230/1. Sk. No: 46
Yenimahalle/ ANKARA - TÜRKİYE
İLETİŞİM
info@baskentsondaj.com.tr